Water

Water is een van de belangrijkste levensbehoeften van de mens en is dus ook vanaf het prille begin van de sanitaire technieken, evenals het riool, aanwezig in onze toenmalige "woningen". Water is echter vanuit het oogpunt van de gezondheid, het meest kwetsbare systeem, ook in de moderne woningbouw.

Jarenlang was het de verplichting van de erkende installateur om zijn installatie te laten keuren door het water leverend bedrijf. Voor de diverse waterleidingssystemen, drinkwater, grijswater, productiewater, enz., is nog steeds een inspectieplicht wettelijk geregeld, echter was het voorheen de installateur die alle bescheiden moest verzorgen, nu is dit de taak en verantwoordelijkheid van de eigenaar c.q. huurder van een pand.

Wij vinden het als erkend installateur onze plicht om de vereiste keuringsbescheiden bij nieuwbouw en/of grotere uitbreidingen te verzorgen. De benodigde tekeningen en berekeningen, ten einde de nieuw te maken installatie aan te bieden aan de Waterleidingbedrijven, wordt dan ook door ons bedrijf verzorgd.

Leidingen

In de huidige bouw worden naast de bekende leidingsystemen zoals koper, RVS enz. ook nieuwe leidingsystemen toegepast van kunstof of "vijflagen" buis. Ons bedrijf is altijd vooruitstrevend geweest op dit gebied en wil dit ook gaarne blijven. Echter vooruitstrevend zijn betekend ook dat je de beperkingen moet kennen van de nieuwe materialen. Dit kun je alleen maar bereiken door een goede samenwerking met de fabrikanten.