CV-Keur

31-03-2014

Het OK CV-label is er!

OKCVwww.ok-cv.nl

Installatietechniek Sjef Ubaghs, uitgekozen voor 1e pilot inspectiemethodiek CV-keur (OK-CV).

In het najaar van 2014 introduceert de branche een nieuw kwaliteitslabel voor ketelonderhoud in de woningmarkt. OK CV staat voor uitgebreide controles van de cv-ketel op veiligheid, energiezuinigheid en afgestemd vermogen, gekoppeld aan een verbeteringsadvies. Het nieuwe controlesysteem biedt kansen voor service- en installatiebedrijven die het reguliere cv-onderhoud zien afnemen en duurzaamheid willen stimuleren.

Een regelmatige keuring van cv-ketels in gebouwen is een van de vijf concrete activiteiten uit de Europese richtlijn Energie Prestaties gebouwen (EPBD). De achterliggende gedachte van de periodieke keuring is dat regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel bijdraagt aan juiste afstelling waardoor cv-installaties energiezuinig functioneren.

Tegelijkertijd wil de installatiebranche in een periodieke keuring ook aspecten als veiligheid en binnenmilieu mee nemen. Op die manier levert de keuring een bijdrage aan het beheersbaar houden van de woonlasten en het vermijden van ongevallen en schades.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de particuliere woningbezitters geen ketelonderhoudscontract heeft. Ook is lang niet elke woningeigenaar zich bewust van de energieprestaties van zijn cv-ketel en hoe het verbruik is terug te dringen. OK CV brengt in dit geval twee markten bij elkaar. Met OK CV zorgen we voor veiligere en energiezuinigere installaties. Het gaat verder dan regulier onderhoud. Installateurs kijken bij OK CV namelijk ook naar rendements- en emissiemetingen, capaciteitscontrole en de opbouw of samenhang van de installatie.

Na de inspectie – die bij voorkeur eens in de twee jaar plaatsvindt, maar niet verplicht is – volgt altijd een registratie van de ketel in een landelijke database en een passend advies naar aanleiding van de constateringen. Dat advies kan zijn om een zuinigere ketel aan te schaffen, maar ook om de bestaande ketel te updaten of beter in te regelen. Juist hier kunt u dus meerwerk creëren.

OKCV

Consumenten -teaser -image -desktop1

Handen en voeten geven

Het vrijwillige label – een initiatief van UNETO-VNI, VFK (ketelfabrikanten), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) en Milieu Centraal met financiële ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken – krijgt de komende maanden handen en voeten. KvINL werkt aan een erkenningsregeling. De regeling zal eisen stellen op het gebied van onder andere diplomering van monteurs, apparatuur en de kalibrering, keuring en kwaliteitszorg. Hebben bedrijven dit op orde, dan kan eenvoudig het kwaliteitslabel verkregen worden. Zo niet, investeer dan tijdig in onder andere (bij)scholing van uw medewerkers en de aanschaf van apparatuur. De opleidingsmogelijkheden komen waarschijnlijk vanaf september beschikbaar.

In het najaar start een campagne waarmee we de installatiebedrijven voorzien van middelen om hun klanten bewust te maken van de veiligheidsrisico's rondom cv-ketels en de voordelen van goed ketelonderhoud

 

Koolmonoxide