Energieopwekking

31-03-2014

Zonne-installatie

Behalve het financiële voordeel van een zonne-energie-installatie is er natuurlijk de positieve bijdrage aan het milieu die je levert. Milieu en Groene Energie Wie wil er nu niet bijdragen aan een beter milieu ?

Iedereen is zich er intussen van bewust dat we zuinig moeten omspringen met onze aarde.

Met een zonnestroominstallatie draag je bij tot reductie van CO2 uitstoot.

 

CO2 uitstoot

De maatschappelijke kosten van grijze stroom zijn erg hoog, doordat bij verbranding van vooral kolen of aardgas veel CO2 vrijkomt. CO2 zelf is niet giftig, maar hoopt zich op in de atmosfeer. Het is een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect en dit beïnvloedt de temperatuur op aarde.

Hierdoor wordt het ecologisch evenwicht verstoord. Dit gebeurt in zodanig tempo dat het evenwicht zich moeilijk kan herstellen. Gevolg is onder andere op termijn droogte en een stijging van de zeespiegel.

Bij de opwekking van zonne-energie komt helemaal geen CO2 vrij!

Alleen bij de productie van de zonnepanelen komen broeikasgassen vrij. Ideaal zou natuurlijk zijn als zonne-energie gebruikt zou worden bij de productie van zonnestroominstallaties.

In deze tabel staat de hoeveelheid broeikasgassen omgerekend naar CO2 die vrijkomt bij de productie van 1 kWh elektriciteit door verschillende energiebronnen.

 

Energiebron

CO2-uitstoot (gram / kWh)

Wind

9 - 25

Water

8 - 33

Zon (PV-systeem)

50 - 60

Kernenergie

3,5 - 100

Biomassa

0 - 400

Gas

350 - 450

Kolen

850 - 1000

 

Cijfers van kolen en gas zijn onbetwist. De andere cijfers zijn veranderlijk. Er zijn veel onzekerheden over de uitstoot bij duurzame en kernenergie, en technische ontwikkelingen gaan snel. Vast staat wel dat de uitstoot van broeikasgassen bij duurzame energiebronnen aanzienlijk lager is dan bij fossiele brandstoffen.

En is het niet om de natuur te behouden dan wel om ons eigenbelang: de voorraad fossiele brandstoffen (olie en kolen) raakt vroeger of later uitgeput. Dat terwijl de behoefte aan energie alleen maar groter zal worden.

 

Wat is dan de oplossing: meer kernenergie, dat weer radioactief afval met alle gevaren van dien met zich meebrengt?

Waarom niet die schone, goedkope en onuitputtelijke bron van energie benutten: onze zon.

 

Gemiddeld verbruik van een huishouden is 3500 kWh p/j. 

10m2 zonnepanelen leveren ongeveer  900 kWh p/j.

De uitstoot met PV word zo 306000 gram per jaar minder.  Dat is306 Kg Per Jaar!

En dat geldt vooréénHuishouden!

 

Wilt u bijdragen aan een SCHONE en DUURZAME TOEKOMST voor u en uw kinderen?

Bereken je eigen CO2-uitstoot!    En ga ook eens denken aan een PV-systeem.

 

Vermogen zonnepanelen bepalend voor opbrengst zonnepanelen

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (Wattpeak). Dit heet ook wel het nominale paneelvermogen: het vermogen dat wordt geleverd onder bepaalde (ideale) testcondities. Bij de berekening van de verwachte opbrengst van zonnepalen wordt een omrekenfactor van kilowattuur (kWh) per Wattpeak (Wp) nominaal vermogen gebruikt.

Leveranciers van zonnepanelen vermelden bij hun producten altijd het nominale vermogen (Wp) en de verwachte opbrengst (kWh).

 

Gemiddelde opbrengst zonnepanelen

Een zonnepaneel van een vierkante meter (1m2) levert per jaar ongeveer 80 kWh aan elektriciteit op. Installeert u 10 m2 zonnepanelen, dan heeft u een opbrengst van ongeveer 800 kWh.

Met 10 m2 aan zonnepanelen wekt u bijna 30% van uw eigen energieverbruik op.

 

Plaatsing zonnepanelen van invloed op opbrengst

Plaatst u de zonnepanelen gericht op het zuiden? Iedere 1.000 Wp aan vermogen kan dan ongeveer 900 kWh per jaar opleveren. Liggen de zonnepanelen niet op het zuiden dan kunt u altijd nog rekenen op een opbrengst van 850 kWh per jaar.

 

Kosten zonnepanelen

De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren spectaculair gedaald.

Per  1.000 Wattpeak is de investering zo’n € 1.700 tot € 2.000.

 

Opbrengst zonnepanelen hoger dan uw energieverbruik

Op de dagen dat de opbrengst van de zonnepanelen hoger is dan wat u aan energie verbruikt, levert u de opgewekte zonne-energie terug aan uw energieleverancier. Lees hier meer over het salderen: het terug leveren van energie aan uw energieleverancier.