Reactie van UNETO-VNI op berichtgeving van RTL over Nefit Topline cv-ketels

Op 9 januari berichtte RTL Nieuws over mogelijke gevaren met cv-ketels van het type Nefit TopLine die zijn geproduceerd tussen 2006 en 2009.  Volgens de twee experts die in opdracht van RTL onderzoek naar de ketels hebben uitgevoerd, vormt de warmtewisselaar in de ketel een risico. Dit onderdeel zou kunnen vervormen door de hitte en daardoor heet rookgas en koolmonoxide kunnen lekken.

Cv-monteur

Hoewel een technische tekortkoming in cv-apparatuur primair een zaak is tussen fabrikant en consument, volgt UNETO-VNI als ondernemersorganisatie voor de installatiebranche de berichten uiteraard op de voet. Wij roepen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en met een heldere uitspraak te komen. Dit is in het belang van consumenten met een Nefit Topline cv-ketel die tussen 2006 en 2009 is geproduceerd én in het belang van de installatiebranche.

In reactie op de berichten van RTL heeft Nefit laten weten dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico. UNETO-VNI heeft op dit moment geen reden om aan die mededeling te twijfelen. Nefit zal een onafhankelijk onderzoek laten instellen; UNETO-VNI wacht de uitkomsten van dat onderzoek af.

Sinds jaar en dag adviseren wij consumenten de cv-ketel volgens de fabrikantenrichtlijn te laten controleren en onderhouden door een installateur die lid is van UNETO-VNI. Een dergelijke controle brengt defecten en risico's aan het licht en zorgt er bovendien voor dat de installatie efficiënt en energiezuinig functioneert.