Gasinstallatie als achilleshiel van de sector

22-04-2015
ISSO biedt ondersteuning met vernieuwd ISSO-kleintje ‘Gas’ en de instructie ‘Voorschriften gasinstallaties’
Vrijwel maandelijks halen gasinstallaties negatief het nieuws. Het gaat niet zelden om onnodig gemaakte fouten die wijzen op de onbekwaamheid van de installateur. Behalve de ongelukken die dit veroorzaakt, wordt de installatiesector in een kwaad daglicht gesteld. De erkende vakbekwame installateur wint echter steeds meer terrein.


Door een koolmonoxidevergiftiging overlijden jaarlijks gemiddeld elf personen, worden 150 mensen opgenomen in het ziekenhuis en worden honderden mensen behandeld op de spoedeisende hulp. De meest genoemde oorzaken zijn brand, een kapotte kachel of geiser of problemen met de (centrale) verwarming (cv-ketel/installatie?). Het gaat om fouten in zowel de ontwerpfase als in de aanleg en beheersfase die ten kosten gaan van de levensduur, de functionaliteit en de veiligheid van installaties. De fouten die (te laat) worden geconstateerd, zijn vaak van een bedroevend laag niveau. Zo gaan 40% opmerkelijke fouten die gemeld worden op www.installatie.nl over gasinstallaties. Het gaat bijvoorbeeld om verkeerd aanleggen van kunststof rookgasafvoerleidingen, afvoerkanalen van geisers die op lucht-circilatiesystemen zijn aangesloten of het ontbreken van afvoerkanalen. Ondanks de grote gevaren van gasinstallaties stelt de overheid certificaten en keurmerken niet verplicht. Toch maken partijen uit de markt en ook de overheid steeds vaker promotie voor erkende installateurs. En dat is een gunstige ontwikkeling ten behoeve van de veiligheid en de kwaliteit van de installatiesector.

OK CV-keurmerk
Zo krijgt het nog jonge OK CV-keurmerk, opgericht op 1 januari 2015, veel publiciteit (bijvoorbeeld in de landelijke Preventiecampagne CO-vergiftiging 2015). Het keurmerk moet het aantal ongevallen met cv-ketels verminderen en de cv-installaties zuiniger maken. Daarbij behoort de installateur precies te kunnen werken volgens de voorschriften van de fabrikant. Om het keurmerk te mogen voeren, moet een bedrijf in het bezit te zijn van de juiste erkenning (SEI of Sterkin) en een servicemonteur in dienst hebben die is opgeleid tot Energie Service Specialist (zie op www.ok-cv.nl voor meer informatie). Het opleidingsmateriaal voor de Energie Service Specialist is gescreend door ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector. Bedrijven met een OK CV-keurmerk worden ook geregistreerd op QBIS.nl, Kwaliteitsregister Bouw- en Installatiesector. 

ISSO-kleintje Gas
ISSO levert ook andere bijdragen in het voorkomen van fouten met gasinstallaties. Zo heeft u als installateur een bijzonder praktische technische gids met het herziene ISSO-kleintje ‘Gas, richtlijnen voor veilige en energiezuinige gasinstallaties’, een gezamenlijke uitgave van ISSO en Kiwa/Gastec. Dit boekje in zakformaat is een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van gasinstallaties. Het boekje behandelt gasinstallaties met een maximale belasting van 130 kW. Naast nieuwbouwsituaties gaan de richtlijnen in op uitbreiding en wijziging van bestaande gasinstallaties. Afbeeldingen en praktijkvoorbeelden verduidelijken de materie. Het ISSO-kleintje is in te zien en voor € 50,- (excl. verzendkosten en btw) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. De digitale versie is te raadplegen met een abonnement op www.isso-digitaal.nl, de digitale bibliotheek van ISSO.

Instructie ‘Voorschriften gasinstallaties’
Aanrader voor installateur, werkvoorbereider en servicemonteur is de ISSO-instructie ‘Voorschriften gasinstallaties’. De deelnemer wordt in 4 uur bijgepraat over de voorschriften op het gebied van gasinstallaties, compleet met praktijkvoorbeelden en toepassingsmogelijkheden. Speerpunt van de instructie is het ontwerpen, installeren en onderhouden van aardgasinstallaties met een maximale belasting van 130 kW. Het betreft bestaande installaties en installaties in nieuwbouw. We maken u wegwijs in onder meer de inspectie van de omgeving van gastoestellen, te weten beluchting, rookgasafvoer en uitmonding. Ook belicht de instructie de vervanging van gastoestellen en CLV-systemen (een schoorsteensysteem voor de gestapelde woningbouw waar meerdere gesloten CV toestellen op kunnen worden aangesloten). U krijgt een overzicht van wijzigingen in de wetgeving, nieuwe normen en de praktijkrichtlijn gasinstallaties NPR 3378. Voorts worden diverse certificeringen en keurmerken van toestellen en bedrijven besproken, waaronder die van Ecodesign, Gaskeur en OK CV. De instructie wordt op meerdere locaties in Nederland gegeven. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.isso.nl onder Kennisbijeenkomsten/Agenda.

 

Kleintje Gas