Legionella

De legionellabacterie kan veteranenziekte veroorzaken. De ziekte kan ontstaan wanneer iemand de bacterie inademt, bijvoorbeeld onder de douche of via een sproei-installatie. De ziekteverschijnselen variëren van een lichte griep tot longontsteking. Mensen kunnen zelf veel doen om besmetting te voorkomen. Na een vakantie de waterleiding doorspoelen is al een goede manier om het risico op besmetting te verkleinen.

Hebt u een waterleidinginstallatie waar ook anderen gebruik van maken dan bent mogelijk verplicht een risicoanalyse op te stellen.

 

Legionella wetgeving en toezicht

Legionellapreventie is in verschillende wetten en besluiten terug te vinden. Zo staat in het Waterleidingbesluit welke maatregelen getroffen moeten worden om besmetting via drinkwater of warm tapwater te voorkomen. De Arbowet regelt wat de werkgever moet doen om besmetting van de medewerkers te voorkomen.

 

collectieve leidingwaterinstallatie

Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie die leidingwater aan derden beschikbaar stelt. Er is sprake van een collectieve leidingwaterinstallatie als water niet uitsluitend in huiselijke kring wordt gebruikt, zoals in ziekenhuizen. Als eigenaar van een pand met een collectieve leidingwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor de leidingen en de waterkwaliteit vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Wint u zelf water (bijvoorbeeld bij kampeerterreinen), dan bent u verantwoordelijk voor de hele installatie: van winning tot en met de kranen, douchekoppen en wasbakken.

 

Risicoanalyse uitvoeren van waterinstallatie

Eigenaren van bepaalde collectieve leidingwaterinstallaties (zoals hotels, ziekenhuizen, zwembaden, kampeerterreinen en jachthavens) moeten een risicoanalyse van de waterinstallatie (laten) uitvoeren. Dat moet ook zodra er iets verandert aan de installatie.

 

Sjef Ubaghs heeft legionelle deskundige in dienst die u kunnen helpen bij deze problematiek.