Verwarming

Sjef Ubaghs Installatietechniek werkt ook voor Volta Limburg, en Inhome Energy Care Belgie:

 Logo -volta JPEG

IEC Met Ondertitel JPEG

 

Keuze en advies

Een gebouw of woning kan op verschillende manieren verwarmd worden. Om een goede keuze te maken is het van belang om verschillende factoren tegen elkaar af te wegen. Onder andere:
- de isolatiewaarde van het gebouw;
- het volume;
- hoe wordt het gebouw gebruikt ( bedrijfsonderbreking );
- de uitvoerbaarheid;
- de esthetische eisen;
- natuurlijk het budget.

Bij dat laatste zijn ook eventuele subsidiemogelijkheden en het milieu relevant. Ook het aanscherpen van de EPC maakt een goede afweging van de diverse mogelijkheden van grootte importantie.Deze veelheid van factoren maakt een goed advies van  enorm belang. Een vakkundig geven, is een must. Wij proberen dit te geven aan al onze opdrachtgevers van zowel grote alsook kleine projecten.

Het is voor ons bedrijf van enorm belang om onze medewerkers dus op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied.

 

EBI CV-inspecties verplicht

Weer een plicht erbij??

Ja, de minister van VROM (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu) heeft in het kader van de "Hinderwet" bij AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) de plicht voor eigenaren met CV stookinstallatie met een vermogen van meer dan 120 KW (Hi) ingevoerd om een systeem van permanente kwaliteitsbewaking te handhaven. Dat handhaven gaat gepaard met het doorvoeren van rapportages en periodieke inspecties m.b.t. de kwaliteit van de installaties.

Alleen maar negatief??

Nee, het heeft ook voordelen!!

  • Regelmatig doorgevoerde reparaties maken de kans op onverwachte storingen een stuk geringer.
  • Een goed onderhouden installatie vertoont minder slijtage. Dat wil zeggen: het geeft een langere levensduur.
  • Een goed onderhouden en daarmee goed afgestelde installatie stookt zuiniger.

Kortom: Het lijkt weer een verplichting die geld gaat kosten, maar de verwachting is dat de inspecties en het betere onderhoud zich zelf zullen betalen. 

De feitelijke kwaliteitsbewaking 

A:        De Milieudiensten worden aangewezen als instanties die de verantwoordelijkheid krijgen voor de controle op de uitvoering van de maatregel.

B:         De Milieudiensten hebben controle op een doorzichtige wijze als volgt geregeld;

-         Bedrijven met de juiste certificaten voor bekwaamheid mogen de inspecties uitvoeren.

-         Deze bedrijven geven na inspectie en de eventueel nodige werkzaamheden een schriftelijke verklaring af van "Geen bezwaar" en nemen bij het ontbreken van de verklaringen passende maatregelen.

 C:        De Werkwijze:

-         Bij oplevering van een nieuwe installatie dient een rapport aanwezig te zijn met een complete controle op de montage en het functioneren van alle onderdelen van de installatie.

-         Elke twee jaar dient een inspectie te worden uitgevoerd m.b.t. het functioneren van de gehele installatie. De nadruk zal daarbij ook liggen op de veiligheid en het goede en zuinige werking, i.c. de optimale uitstoot van schadelijke gassen, van de installatie. Zwakke plekken zullen er moeten worden uitgehaald alvorens een bewijs van de "goede staat" van de installatie kan worden afgegeven.

-         Elk jaar zal er een onderhoudsbeurt moeten worden uit gevoerd.

Welke bedrijven mogen deze inspecties uitvoeren?

Bedrijven die, zoals Ubaghs, de erkenningen hebben behaald NEN-EN-ISO 9002 of nog beter de SCIOS voor inspectie van scope 1 en scope 2 zullen nastreven. Ubaghs is er klaar voor.

Voor de meeste klanten van ons bedrijf betekent de nieuwe maatregel nauwelijks een verandering met de reeds lang bestaande werkwijze. Allang werken we zoveel mogelijk preventief om de bedrijfszekerheid zo groot mogelijk te maken. Voor bedrijven die nog geen totale verzorging van hun installatie met Ubaghs waren overeengekomen betekent de maatregel slechts dat een afspraak met ons moet worden gemaakt.

Service en Inspectie

Ubaghs Service en Inspectie is actief als dienstverlenend bedrijf voor alle producten en projecten van Ubaghs. Een eigen technische dienst met allround monteurs zorgt voor snelle en efficiënte oplossingen door heel Limburg. De monteurs van Ubaghs Service en Inspectie zijn allen gecertificeerd, waardoor de opdrachtgevers bij onderhoud altijd verzekerd zijn van de beste kwaliteit.

Naast het gecertificeerd onderhoud aan stookinstallatie is Ubaghs Service en Inspectie dagelijks actief op het gebied van inbedrijfstellingen, inspecties en heeft een 24-uurs storingsdienst.

Door Ubaghs Service en Inspectie kunnen op alle producten en projecten van Ubaghs servicecontracten worden afgesloten, zodat de gebruikers jarenlang zorgeloos plezier hebben van het product en/of systeem.