Milieu

In ons bedrijf is veel ervaring in het maken van zinkwerken. Zink is een duurzaam bouwproduct dat volledig recyclebaar is. De vele methodes van verwerking en de diverse gepatineerde varianten, maken het tot een geliefd materiaal bij ontwerpers. Het in stroken of cassettes op gevels en daken gebruikt worden. Ook is het mogelijk om voor koper te kiezen, al dan niet gepatineerd. Wij hebben het goede gereedschap en de mensen om mooi werk af te leveren.

Eén van de onderdelen van het project 'Duurzaam en Veilig Installeren' is de verplichte module Milieuzorg. Dit behelst onder andere de nuldoorlichting op eigen locatie. Het doel van deze nuldoorlichting is het bezien van mogelijkheden voor kostenreducties (energiebesparing, duurzame energie, brandstof, water, afval en grondstoffen) binnen de bedrijfsvoering en op de eigen locatie en het bepalen van het kennisniveau en/of behoefte op het gebied van (duurzame) energie. De nuldoorlichting bestaat uit een bedrijfsbezoek en deze korte rapportage om de bevindingen vast te leggen.

Op 13 juli 2005 heeft BECO Groep een bedrijfsbezoek afgelegd aan Sjef Ubaghs Installatietechniek in het kader van het project 'Duurzaam en Veilig Installeren'. In deze rapportage worden de bevindingen kort beschreven.

Algemene gegevens en activiteiten

Sjef Ubaghs Installatietechniek 
Valkenburgerstraat 51 
Berg-Valkenburg a.d. Geul 
Info@ubaghs.nl

Ubaghs is totaalinstallateur en levert zijn diensten meestal als pakket. Het bedrijf verricht installatietechnische, elektrotechnische en loodgieterswerkzaamheden. Daarnaast is er een service en onderhoudsafdeling. Ook heeft Ubaghs onder andere airconditioning, legionellabestrijding en dak- en zinkwerk in het assortiment. De opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de utiliteitsbouw en de woningbouw.

Het werkgebied van Ubaghs strekt zich uit over heel zuid Limburg , maar ook daar buiten. Er worden regelmatig opdrachten uitgevoerd in andere delen van Nederland en België.

Er worden buiten de nota's van het energiebedrijf en de afvalverwerker geen registraties bijgehouden over afvalstromen, energie- en/of waterverbruik.

 

Activiteiten:

Installatie (35%), Elektro (20%), Loodgieterswerkzaamheden (35%), Service en Onderhoud (10%)

Afzetmarkten:

Utiliteitsbouw (60%), Woningbouw (40%)

Werktijden:

40 uur/week, maandag t/m vrijdag. (montage 07:30-16:00u, storingsdiensten continu)

Gebouwoppervlak

Bedrijfspand: 800 tot 1000 m2 (waarvan ca. 700 m2 opslag/magazijn/werkplaats)

Omzet:

Ca. € 3,5 mln per jaar

Aantal projecten:

Ca. 15 grote projecten, plus een aantal woningen

Aantal medewerkers:

42 werknemers (9 kantoor, 4 servicemonteurs, 29 monteurs en inleenkrachten)

Duurzame energie, opleiding, kennis en interesseniveau

Ubaghs is actief bezig met het toepassen van duurzame technieken. De heer Ubaghs is voorzitter van de vakgroep Klimaat- en Duurzame techniek van Uneto-VNI en probeert ook in het eigen bedrijf actief te zijn met vernieuwing en duurzaamheid. In 2005 zijn tot nu toe 4 warmtepompprojecten uitgevoerd. Daarnaast heeft het bedrijf een aantal projecten met zonneboilers uitgevoerd en is actief bezig met betonkernactivering. Ook past Ubaghs warmteterugwinning toe door middel van luchtbehandelingskasten.

Er worden regelmatig duurzame materialen gebruikt in plaats van PCV, met als belangrijkste reden dat dit steviger en dus veiliger is.

Bij service en nieuwe installaties worden de CV-installaties optimaal ingeregeld. Bij oude installaties wordt hier echter nauwelijks aandacht aan besteed. Ubaghs geeft aan dat dit eigenlijk wel zou moeten uit oogpunt van energiebesparing. Een mogelijkheid om dit standaard toe te passen is om het in te bedden in de SCIOS-regeling.

De opleiding bij Ubaghs is zo geregeld dat alle medewerkers in principe cursussen kunnen aanvragen als daar behoefte aan is. Meestal worden deze verzorgd door Uneto-VNI of Kenteq. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod van fabrikanten zoals Geberit. Ubaghs merkt op dat het huidige aanbod aan cursussen voor installatie van warmtepompen niet voldoende is. Er zijn te weinig cursussen en de bestaande cursussen zijn niet compleet.

Ubaghs verwacht dat door de snel stijgende olieprijzen de duurzame technieken zich op korte termijn snel zullen ontwikkelen. Ook ziet het bedrijf de markt voor innovaties als de waterstofcel groeien. Als installateur wil Ubaghs hierin mee gaan. Het onderhoud van de huidige installaties blijft natuurlijk bestaan, dus er moet ook kennis en ervaring van deze technieken binnen het bedrijf zijn.

Voor de bijeenkomsten in het najaar geeft Ubaghs aan twee onderwerpen verder te willen bespreken:

Doordat aannemers de verplichte en toegezegde EPC-waarde niet halen, functioneert een installatie niet optimaal. Dit komt regelmatig voor en is tot nu toe niet genoeg onder de aandacht gebracht van installateurs en besteknemers. Ubaghs geeft een voorbeeld van een project waar de installatie niet optimaal functioneerde. Er zijn in en om dat gebouw thermische scans uitgevoerd, waaruit bleek dat er veel warmte verloren ging doordat muren niet de juiste isolatiewaarde hadden. Dit luistert erg nauw bij lage temperatuurverwarming. Ubaghs geeft aan dat bijvoorbeeld bediscussieerd kan worden of een gebouw standaard opgeleverd moet worden met een thermische scan.

Ubaghs wil discussiëren over de toekomstvisie van de overheid en provincie in het bijzonder. Hoe verwacht zij de toepassing van duurzame technieken verder te stimuleren de komende periode?

Bedrijfsafval

Het bedrijfsafval van Ubaghs bestaat uit papier, oud ijzer, algemeen bedrijfsafval, klein chemisch afval en enkele PVC-buizen en pallets. Het afval mag niet op de plaats van de opdracht worden achtergelaten in de container van de aannemer, tenzij ervoor wordt betaald. Ubaghs heeft ervoor gekozen alle afval mee terug te nemen naar het bedrijfspand.

Met de verschillende soorten afval wordt als volgt omgegaan:

Voor papier heeft Ubaghs een aparte container van 1 m3. Deze wordt wekelijks geleegd, tegen een kostenpost van € 5,- per container. De container zit op het moment van lediging echter vaak te vol; Oud ijzer wordt apart ingezameld. Dit wordt dagelijks opgehaald; Voor algemeen bedrijfsafval heeft Ubaghs een container van 1.100 liter. Deze wordt eenmaal per week geleegd. De kosten hiervoor bedragen € 187,19 per maand. In deze container wordt ook verpakkingsmateriaal gedaan. Piepschuim wordt naast de container gezet, omdat dit teveel volume in beslag neemt. Het wordt altijd meegenomen door de afvalophaaldienst;

Klein chemisch afval blijft meestal achter bij de klant, omdat deze het vaak gratis wegbrengen. Bij grootschalig onderhoud waar veel klein chemisch afval vrij komt wordt door Ubaghs zelf weggebracht naar het milieupark;

De hoeveelheid afval PVC-buizen is minimaal. Kleine stukken gaan in de algemeen afval container, grote stukken worden in het magazijn opgeslagen en gebruikt door de servicemonteurs. Indien er teveel PVC-buizen liggen worden deze teruggebracht naar of opgehaald door de leverancier.

Pallets gaan zoveel mogelijk met de leverancier mee terug. Bij europallets kan bij een levering meteen een lege pallet mee worden gegeven. Overige pallets worden gebruikt als brandhout.

Er wordt geen aandacht besteed aan het verminderen van de afvalstromen. Het afval wordt door Ubaghs wel zoveel mogelijk gescheiden.

Het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal is erg moeilijk, omdat installateurs hiervoor afhankelijk zijn van de leveranciers. Bovendien moet het materiaal wel beschermd zijn tegen beschadiging en is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal geen overbodige luxe.

Waterverbruik en schoonmaak

Er wordt jaarlijks een zeer kleine hoeveelheid leidingwater gebruikt voor het toilet en de kraan. Daarnaast heeft Ubaghs een hemelwateropvang, met een tank van 1 m3. Het water dat hierin wordt opgevangen, wordt gebruikt voor het wassen van de bedrijfswagens en het afvullen van het ontstoppingsapparaat. De toiletten en kraan zijn niet aangesloten op dit systeem. Er is wel nagedacht over het aansluiten van de toiletten, maar het nadeel hiervan is dat er zonder maatregelen algengroei ontstaat in de toiletten.

Ubaghs heeft voor het elektriciteit- en gasverbruik een gezamenlijke rekening met het aangrenzende woonhuis. Van het verbruik kan ca. 30% aan het woonhuis van 70% aan het bedrijfspand worden toegerekend. In 2004 werd in totaal 20.000 kWh aan elektriciteit en 6.400 m3 aan gas verbruikt. De kosten hiervoor bedroegen respectievelijk € 1.359,- en € 1.449,-. Dit betekent dat in 2004 het bedrijfsmatige elektriciteit- en gasverbruik 14.000 kWh en 4.480 m3.

De belangrijkste elektriciteitsverbruikers zijn computers (30%), verlichting (40%), afzuiging (15%) en enkele machines in de werkplaats (15%). De verlichting in het magazijn en kantoren wordt uitgedaan als er niemand aan het werk is. In de opslagruimte zijn lichtkoepels aangebracht, waardoor er voldoende daglicht binnenvalt. Op de toiletten en in de opslagruimte werkt de verlichting op bewegingsmelders. Verder staan er op het dak van het bedrijfspand PV-zonnepanelen. Deze wekken 1.250 kWh per jaar op. De zonnepanelen dringen het energieverbruik terug en zijn bovendien geschikt voor de monteurs om ervaring op te doen met deze techniek. Ook is het goede reclame richting klanten.

Het gasverbruik kan voor 100% worden toegerekend aan de CV-installatie. Deze is weerafhankelijk ingeregeld. Per ruimte zijn er thermostaatkranen aanwezig, waardoor de temperatuur per ruimte geregeld kan worden. Ubaghs heeft op het woonhuis en bedrijfspand zonneboilers geplaatst, waardoor het gasverbruik wordt teruggedrongen.

Transport Ubaghs bezit ca. 25 busjes en personenwagens die allen op diesel rijden. Het onderhoud vindt plaats via de garage. De voertuigen rijden gemiddeld 10.000 kilometer per jaar. De monteurs die in de voertuigen rijden en deze mee naar huis nemen houden een kilometerstand bij via een registratiekaart. Het dieselverbruik in totaal is bij Ubaghs goed in beeld, omdat er een tankinstallatie op het terrein staat. Deze wordt bijgevuld wanneer nodig.

Bij de aankoop van nieuwe wagens wordt er niet gelet op milieuaspecten. De prijs en de functionaliteit van de voertuigen zijn de belangrijkste criteria.

Er wordt aandacht besteed aan het verminderen van het aantal kilometers door middel van carpooling bij grotere opdrachten. Er wordt overwogen om navigatiesystemen in de voertuigen aan te brengen. Het bedrijf had voorheen blackboxen geïnstalleerd in verschillende auto's, maar heeft deze vanwege technische mankementen weer verwijderd.

Aan zuinig rijgedrag wordt geen aandacht besteed. Monteurs moeten wel zelf boetes voor snelheids­overtredingen betalen.

Aanbevelingen

Voor Ubaghs zijn er enkele mogelijkheden tot kostenbesparing:

Elektriciteitsverbruik terugdringen

In de opslagruimte valt voldoende daglicht binnen, zodat de verlichting eigenlijk overdag niet aan hoeft. Momenteel zijn er bewegingsmelders geïnstalleerd, waardoor de verlichting aanspringt op het moment dat er iemand in de ruimte is. Deze verlichting kan worden uitgerust met een daglichtdetector, zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld op het moment dat het in de ruimte te donker is.

Hoeveelheid verpakkingsmateriaal beperken

Zowel uit kostenoogpunt als uit milieuoverwegingen moet het gebruik van verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt worden. Het Verpakkingenconvenant vormt daarvoor een wettelijk kader.

Voorbeelden om het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken zijn: 
• probeer bij inkoopgesprekken met leveranciers afspraken te maken over het verminderen van het gebruik van verpakkingsmateriaal; • weiger overdadige verpakkingen; 
• koop optimale verpakkingseenheden in, bij voorkeur grootverpakkingen; 
• maak zoveel mogelijk gebruik van retourneerbaar verpakkingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld kunststof kratten; • bekijk de mogelijkheden om verpakkingsmateriaal te retourneren naar de leverancier. 
• Folie en verpakkingsschuim gescheiden inzamelen

Hoewel piepschuim momenteel nog naast de restafvalcontainer mag worden gezet, is het niet onverstandig om na te denken over het scheiden van deze afvalstroom. Om verschillende redenen kan de afvalophaaldienst besluiten het piepschuim niet meer mee te nemen, dan is het aan te raden om een alternatief achter de hand te hebben.

Uit milieuoogpunt en uit economisch oogpunt kunnen folie en verpakkingsschuim apart ingezameld worden, bijvoorbeeld via Plasticollect of Stichting KNAPZAK. Deze afvalinzamelaars zamelen folie en verpakkingsschuim gescheiden in door middel van grote zakken. Andere afvalinzamelaars, zoals SITA (MonoFolie-concept) en AVR Keunen, bieden eveneens mogelijkheden om tegen een laag tarief folie en verpakkingsschuim apart af te voeren.

Het apart inzamelen van folie en verpakkingsschuim is voor installateurs een goede mogelijkheid om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Het grootste gedeelte van het restafval bestaat uit dit soort verpakkingsmateriaal. Het scheiden van deze afvalstromen werkt kostenbesparend, omdat het inzamelen en afvoeren van folie en verpakkingsschuim goedkoper is dan het inzamelen en afvoeren van restafval. In dat geval moet wel de ledigingsfrequentie van de container met restafval worden verlaagd om de kostenbesparing te realiseren.

Besparingen op transport Ubaghs kan zuinig rijden stimuleren onder werknemers. Gezien de hoge kosten van de diesel ten opzichte van de andere energieverbruikten valt hier het meeste kostenvoordeel te behalen. Eventueel kan het zuinig rijden extra gestimuleerd worden door maandelijks of jaarlijks de zuinigste monteur aan te wijzen.

Aandacht voor energielabel bij aanschaf nieuwe vervoermiddelen

Bij de aanschaf van nieuwe auto's gekeken worden naar het energielabel. Het energielabel voor auto's geeft het relatieve energielabel weer, ofwel de energiezuinigheid van de auto ten opzichte van auto's met een vergelijkbare grootte. Het groene A-label geeft aan dat de auto erg zuinig is, terwijl een auto met het rode G-label juist niet zuinig is. Het aanschaffen van een zuiniger auto bespaart brandstofkosten en is beter voor het milieu is.